Patientinformation

Information vedrørende operationer og behandlinger/undersøgelser:

hent som pdf

Operation for tunge øjenlåg/overskydende hud på øjenlåget kaldes også operation for blefarochalasis. Ved denne operation fjernes et bådformet hudstykke og huden syes herefter sammen igen med en tynd tråd. Tråden skal fjernes efter 5-7 dage.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det ikke ondt at blive opereret. Hvis ikke andet er aftalt foretages operationen på begge sider i samme seance.
Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved øjenlågsoperationer.

Over / underkorrektion. Ved underkorrektion kan der uden problemer fjernes ekstra hud på et senere tidspunkt. Ved overkorrektion ( som er uhyre sjældent ) kan der opstå problemer med at lukke øjet helt.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte mig ( normal åbningstid ) eller vaglægen.

hent som pdf
hent som pdf

Bliver øjenbrynene så tunge at de generer udsynet kan der opereres for det.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.

Over / underkorrektion. Pandens hud er meget elastisk. Dette kan betyde at øjenbrynet ikke kommer til at sidde præcist der hvor man ønskede det – trods grundig opmåling før operationen.

I meget sjældne tilfælde kan der komme påvirkning af følesansen i panden som følge af nerveskade. Der kan også komme et synligt ar over øjenbrynet. Beskyt arret mod sollys de første 9 mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte øjenlægen ( normal åbningstid ) eller vaglægen.

hent som pdf
hent som pdf

Hængende øjenlåg opstår ofte ved at den muskel der løfter det øverste øjenlåg, mister sit greb i øjenlågskanten. Herved kommer øjenlåget til at hænge. Ved operation fanges denne muskel og syes på plads der hvor den oprindeligt sad.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvaneligt ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved øjenlågsoperationer.

Over / underkorrektion. Musklen som løfter øjenlåget er som en elastik. Det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at udføre en ekstra operation, hvis ikke resultatet er tilfredsstillende efter den første operation.

Vedvarende irritation kan i meget sjældne tilfælde opstå.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte mig ( normal åbningstid ) eller vaglægen. hent som pdf

hent som pdf

SLT står for ”selektiv laser trabekuloplastik”.

Øjets indre væske dræneres igennem et finmasket net, ud i blodbanen. Dette finmaskede net kan med tiden holde op med at fungere normalt. Det kan resultere i forhøjet øjentryk. Forhøjet øjentryk kan føre til udvikling at grøn stær.

Ved SLT-laserbehandling påvirkes det finmaskede net således, at øjets indre væske lettere dræneres og som følge heraf, falder øjets tryk.

I nogle tilfælde kan øjendråber helt undværes efter behandlingen. Oftest skal man fortsat dryppe øjne, dog som regel med færre øjendråber.

Behandlingen foregår i lokalbedøvelse med øjendråber. Der påsættes en kontaktlinse og behandlingen udføres. Det gør ikke ondt at få SLT-laser behandling.

På behandlingsdagen skal du møde en halv time før behandlingen, hvor du får to øjendråber.

Efter behandlingen får Du en tryksænkende tablet og Du skal dryppe med Øjendråber Flurolon 3 gange dagligt i 3 dage.

Du skal fortsætte med de tryksænkende øjendråber som øjenlægen ordinerer.

Der kan være uro og lette smerter i øjet døgnet efter operationen, dette er normalt. Kommer der stærke smerter og kvalme kontaktes øjenlægen. Aften og week-end kontaktes vagtlægen.

Risici ved behandlingen er sjældne, herunder:

Ridse på hornhinden (heler som regel i løbet af et døgn), Trykstigning umiddelbart efter behandlingen (falder oftest i løbet af et par timer). Herudover kommer der meget sjældent forbigående hævelse på nethinden. Der er også risiko for at behandlingen ingen effekt har.

hent som pdf
hent som pdf

Yag-Laser iridotomi er en lille operation på regnbuehinden med laserstråler. Behandlingen gives til patienter, med det man kalder ”snævre vinker”. En snæver vinkel kan ubehandlet føre til akut grøn stær og svær skade på synsnerven.

Med Yag-Laseren dannes et lille hul i regnbuehinden. Dette hul medvirker, at de snævre vinkler åbnes op og afløbet for øjets indre væske bedres. Det gør ikke ondt at få foretaget behandlingen.

På behandlingsdagen skal du møde 30 minutter før den planlagte behandling. Her får du 2 øjendråber som skal virke i 30 minutter før behandlingen gives.

Før selve behandlingen får du en bedøvende øjendråbe, der påsættes en kontaktlinse og behandlingen udføres.

Efter behandlingen skal du dryppe med øjendråber Maxidex hver time den første dag, herefter 3 gange dagligt i en uge. Du får en tid til kontrol efter en uge.

Risici ved behandlingen er få og sjældne, herunder:

Blødning i øjets forreste del, som følge af at et lille blodkar er blevet ramt. En sådan blødning standser oftest hurtigt af sig selv.

Gener fra lysindfald, fra det ekstra lille hul i regnbuehinden.

Udvikling af grå stær som følge af beskadigelse af øjets linse.

Sløret syn det første døgns tid er normalt. Der kan også være lidt grus fornemmelse. Kommer der stærke smerter, kvalme eller opkast kontaktes øjenlægen. Aften eller weekend kontaktes vagtlægen.

hent som pdf
hent som pdf

Hvis man lider af sukkersyge / diabetes har man risiko for at udvikle ”diabetisk retinopati”. Ændringer at nethindens blodkar som, ubehandlet, kan føre til blindhed eller alvorlig synsnedsættelse. Det er langt fra alle med diabetes, der får problemer med øjnene. For at forebygge diabetisk øjensygdom, er det særligt vigtigt at der er styr på blodsukker og blodtryk. Diabetiske øjenforandringer starter langt oftest uden at man selv bemærker det. Det er derfor meget vigtigt at man følger

regelmæssige kontroller hos sin øjenlæge

En typisk undersøgelse for diabetisk øjensygdom indebærer: måling af synsstyrken, måling af øjentryk, drypning af øjet med dråber der udvider pupillen (giver let synssløring i 1-2 timer), fotografering af øjets nethinde og undersøgelse ved øjenlægen.

Alt efter, hvilken type diabetes man har, fastlægges undersøgelserne med passende interval - kan variere fra 2 år til få måneder.

Hvis man udvikler diabetisk øjensygdom, er det nogle gange nødvendigt, at behandle nethinden med laserstråler eller indsprøjtninger i glaslegmet. Hvis øjenlægen konstaterer diabetiske forandringer på nethinden, vurderer han om der skal henvises til sygehuset til laserbehandling/indsprøjtninger.

Hvis det er første gang du skal til undersøgelse, er det en god idé at medbringe medicinliste samt tænke på, om der er andre sygdomme / tidligere øjensygdomme eller evt. Allergi.

hent som pdf
hent som pdf

Forhøjet øjentryk kan, ubehandlet, føre til udvikling at grøn stær.

Hvis der som følge af forhøjet øjentryk er opstået en skade på synsnerven kaldes det grøn stær. Når der opstår skader på synsnerven starter det oftest med, at der kommer områder i synsfeltet, som man ikke kan se med. Der findes mange grader af grøn stær, lige fra umålelige synsfeltdefekter, til det man kalder kikkertsyn (ligesom at se igennem et køkkenrullerør) til total blindhed.

Grøn stær kan udvikle sig meget før man opdager det. Symptomer på grøn stær kan være: Sløret syn, hovedpine, trykken i øjnene, pletter i synsfeltet og f.eks. regnbuesyn.

Heldigvis er det sjældent at sygdommen når at udvikle sig meget før det opdages og behandling startes. Øjets tryk kan nedsættes ved at give øjendråber, laserbehandling eller ved kirurgi.

Det er en god idé at få undersøgt øjets tryk.

Ved en typisk undersøgelse for grøn stær vil du få målt synstyrke, målt øjets tryk, målt synsfelt, ind i mellem få fotograferet synsnerven og blive undersøgt af øjenlægen. Ca hver anden gang vil du få dryppet øjet med øjendråber der udvider pupillen, hvilket kan give let synssløring i 1-2 timer.

Mellemrummet mellem undersøgelserne for forhøjet øjentryk / grøn stær, kan variere mellem år til få måneder, alt efter hvor fremskreden tilstanden er.

Læs mere om grøn stær under Øjensygdomme.

hent som pdf
hent som pdf

Der kan hos nogle personer komme poser under øjnene som er så store, at de medfører en væsentlig gene. For eksempel, hvis de kommer ud og rører brilleglasset. Disse poser kan fjernes kirurgisk, enten ved at fjerne dem direkte, eller ved at løfte huden ved et snit lige under øjenvipperne på nederste øjenlåg.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Det kan være nødvendigt at tage evt Tbl. Panodil 500mg x 2, 1-4 gange dgl. ved moderate smerter de første dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Risiko for at øjenlåget ikke ligger helt til øjenæblet, hvilket kan resultere i kronisk irriteret øje.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.

Ved evt. Manglende effekt er det som regel muligt at foretage yderligere operation for at opnå det ønskede resultat.

Beskyt arret mod sollys de første 9 mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte øjenlægen ( normal åbningstid ) eller vaglægen.

hent som pdf
hent som pdf

Hvad er betændelse i øjenlågskanten?

Tilstanden, som også kaldes blepharitis, er en kronisk inflammation af øjenlågskanten og hårsækkene, som kan ses hos alle aldre. Tilstanden kan skyldes infektion i de olieprodu-cerende kirtler i øjenlågskanten, de Meibomske kirtler, eller i hårsækkene på øjenlågs-kanten. Indholdsstoffer fra døde bakterier flyder direkte ud på øjets overflade og kan påvir-ke den slim-hinde, der beklæder indersiden af øjenlågene og øjenæblet kaldet conjunctiva og den klare forreste del af øjenæblet kaldet hornhinden.


Dette resulterer i varierende symptomer, som ikke alle behøver at være til stede. Hyppigst er en brændende fornemmelse, svien, grusfornemmelse, kløe, tåreflod og let skorpedan-nelse. Ofte er tilstanden associeret med tørre øjne, da funktionen af de smørende oliepro-ducerende kirtler er nedsat eller helt ophørt.

Symptomernes styrke varierer meget over tid ved blepharitis. Der kan således være lange symptomfrie perioder, afløst af perioder med store gener. Mange tror, de har øjenallergi, der kommer og går, hvor det i virkeligheden drejer sig om blepharitis.

Blepharitis er ikke en alvorlig tilstand og er således ikke farlig for øjnene. Behandling er dog påkrævet for at give komfort i øjnene.

Hvordan behandles blepharitis?

Behandlingen tager primært sigte på at løsne op for de blokerede og inficerede kirtler (øjenlågstoilette). Dernæst behandle infektionen med antibiotiske dråber og endelig tilføre øjet smørelse via smørende øjendråber.

 1. Varmt kompres
 2. Øjenlågsmassage
 3. Rensning af øjenlåg
 4. Drypning med antibiotiske og smørende øjendråber

1) Vrid en vaskeklud op i så varmt vand som kan tolereres, uden at du brænder dig. Læg den mod øjenomgivelserne i 5 minutter.

2) Brug en finger eller en vatpind og masser øjenlågskanten som vist på nedenstående tegningen.


3) Afvask øjenomgivelserne med en mild sæbeopløsning af f.eks. Natusan uparfumeret babyshampoo og vat. Benyt evt. en speciel øjenrens-gele, Blephagel, som kan købes på apoteket.

4) Endelig suppleres behandlingen med antibiotiske øjendråber eller salve, f.eks. Kloram-fenikol eller en kombinationsdråbe indeholdende steroid og antibiotika, og smørende øjen-dråber benyttes efter behov.

Behandlingen skulle gerne give mere komfort i øjnene, men der findes desværre ingen magisk kur, der helt kan fjerne symptomerne. Selv ved behandling vil der stadig kunne være lette symptomer.

Når man har opnået komfort i sine øjne, kan man godt forsøge at slække lidt på behand-lingsregimet, men da tilstanden ofte er kronisk, vil der komme perioder med opblussen i symptomerne, og det vil da være nødvendigt at intensivere behandlingen igen. Ofte vil man kunne vedligeholde en god periode ved rutinemæssigt at foretage øjenlågstoilette 1 gang dagligt.

hent som pdf
hent som pdf

Nedre øjenlåg kan blive slapt, hvilket kan resultere i rødme, irritation og tåreflod. Ofte skyldes det at øjenlåget er blevet slapt. Denne slaphed kan ofte korrigeres ved at forkorte øjenlåget ved en lille operation.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Der bliver udskrevet recept på øjendråber som du skal benytte indtil trådene fjernes.

Det kan være nødvendigt at tage evt Tbl. Panodil 500mg x 2, 1-4 gange dgl. ved moderate smerter de første dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

 • Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.
 • Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.
 • Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.

Ved evt. Manglende effekt er det som regel muligt at foretage yderligere operation for at opnå det ønskede resultat.

Beskyt arret mod sollys de første 9 mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte øjenlægen ( normal åbningstid ) eller vaglægen.

hent som pdf
hent som pdf

Nedre øjenlåg kan blive slapt, hvilket kan resultere i rødme, irritation og tåreflod. Hvis slapheden er opstået ved at øjenlåget har tabt sit fæste ved knoglekanten, ude ved siden af øjenlåget. Kan det ofte rettes ved at man gendanner dette fæste.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Det kan være nødvendigt at tage evt Tbl. Panodil 500mg x 2, 1-4 gange dgl. Ved moderate smerter de første dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

 • Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.
 • Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.
 • Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.
 • Over / underkorrektion. Stramningen kan, trods grundig vurdering under operationen, være enten for lidt eller for meget. Fæstet ude ved knoglekanten kan enten være sat for højt eller for lavt, hvilket kan resultere i at øjet ændrer udseende.

Beskyt arret mod sollys de første 9 mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte øjenlægen ( normal åbningstid ) eller vaglægen.

hent som pdf

Øvrig information

Utilsigtet hændelse
Ønsker du at rapportere en utilsigtet hændelse?
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Klagevejledning
Ønsker du at klage over den sundhedsfaglige behandling du har fået, eller har du oplevet et brud på dine rettigheder som patient.
https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Privatlivspolitik
Hent privatlivspolitik som PDF